Đầu cân BC360L

5.300.000 4.200.000

Đầu cân SYMC BC360L