Đầm rung

Đầm rung các loại 100/3, 200/3, 300/3, lực rung mạnh, lắp đặt trên các sàn rung, lọc bụi, …