Chuyển đổi tín hiệu loadcell KM02A

1.800.000 1.650.000

Bộ chuyển đổi tín hiệu load cell sang tín hiệu analog 4-20mA, 0-10V