Phần mềm quản lý tập trung trạm trộn

Phần mềm quản lý tập trung trạm trộn bê tông cho phép quản lý trạm trộn bê tông từ xa bằng máy tính, điện thoại qua mạng internet