Điều khiển trung tâm máy nén khí

Bộ điều khiển trung tâm cho phép giám sát và điều khiển nhiều máy nén cùng một lúc. Bộ điều khiển trung tâm cung cấp một điểm điều khiển cho toàn bộ mạng lưới khí nén của nhà máy, đảm bảo tất cả các máy nén cung cấp hiệu suất tối ưu cho quá trình làm việc