Biến tần công nghiệp

Biến tần các hãng, công suất đến 3200kW.