Trạm trộn bê tông tươi 90m3/h Bình Phước

Điều khiển giám sát trạm trộn 75m3/h bình phước
494 Lượt xem

Trạm trộn bê tông tươi 90m3/h Bình Phước, cấu hình cân chung cốt liệu, 2 silo xi măng 80 tấn

Trả lời