Nâng cấp phần mềm trạm trộn bê tông 75m3/h Long An

Nâng cấp phần mềm trạm trộn
77 Lượt xem

  • Đấu nối lại hệ thống điện điều khiển
  • Nâng cấp chương trình PLC
  • Nâng cấp phần mềm điều khiển giám sát trạm trộn

Trả lời