Hệ thống xử lý nước cấp

46 Lượt xem

  • Tự động chạy luân phiên theo thời gian các bơm giếng, bơm lọc, bơm hóa chất, tăng tuổi thọ động cơ
  • Tự động tăng giảm số bơm theo mức cài đặt

Trả lời