Nâng cấp trạm trộn bê tông 60m3h

70 Lượt xem

  • Nâng cấp chương trình PLC Siemens S7-200
  • Lập trình PLC, phần mềm máy tính điều khiển giám sát trạm trộn

Trả lời