Lượt xem: 2338

Phần mềm quản lý tập trung trạm trộn bê tông

Mã sản phẩm : nvm-swc

Phần mềm quản lý tập trung trạm trộn bê tông NovaMixCenter cho phép quản lý trạm trộn bê tông từ xa qua mạng ethernet.

Liên hệ
Số lượng:

    - Cho phép đặt dữ liệu cấp phối bê tông, khách hàng, đơn hàng,... cho từng trạm trộn bê tông.
    - Xem dữ liệu báo cáo thống kê từng trạm trộn.
    - Định kỳ gửi email dữ liệu hoạt động.